Introduction - introductie

This blog is not a trail guide. It is about the beauty and the diversity of Curaçao.
There are dry months and wet months, days with wind or storm or no breeze at all.
Due to the weather conditions, you may find he trails to be very different from what our pictures show.

Most recent hikes are described in Dutch / Nederlands (kijk voor de laatste wandelingen in het blogarchief). De paden veranderen snel, ze groeien dicht of worden gesloten. Er komen ook nieuwe routes bij.

The other entrees are in English. Our main object is to show the beauty of the island. We cannot always give exact directions of trail heads or ends.
Many trails change, closed by owners, or overgrown. . the maintenance depends on
enthusiastic volunteers. Our group tries out new trails too.

Important: never go hike alone! When visiting popular places like the Salt pans of Jan Kok or Ascencion Bay don't get out of your car unless other people are there. Leave money, cards and other valuables at the Hotel.
If you have no one to come with you, take a hiking tour with a guide. Please read the page with
tips and info
!
Do not touch the
Manzanilla tree or its leaves and apples. They are poisonous.
On all photos copyright of the owners.

Enjoy Hiking Curaçao!
______________________________________________________________________________________________________

Wandelverslag Ser 'i Neger, Ser 'i Kloof. ( Fontein )

Verslag en foto's, G.K.Voor U door M. en mij voorbereid een nieuwe prachtige wandeling met geweldige panoramas.
Ik moet U wel waarschuwen, dat de initiële klim niet ongevaarlijk is vanwege de steilte en de losse steenslag naar het plateau, waar Tula en zijn strijders met inferieure wapens het vijf dagen hebben uigehouden tegen het koloniale leger.Een bultje stenen geeft een vermoedelijk graf aan. De lange verdedigings muur is een byzonderheid.Schoeisel met een goed profiel is onontbeerlijk. U bent verantwoordelijk voor U zelf. 

Ieder wordt verzocht zijn snoeischaar bij zich te hebben, daar het pad nog wel een verfraaiing nodig heeft. Ook mag ik U er op wijzen, dat het niet verboden is om de geknipte takken langs de kant te deponeren.
De afdaling is geleidelijk.
Verzamelen bij de ingang van het wooncomplex Fontein aan de weg naar Soto om 15.45 uur.
Duur ongeveer 1uur en 3 kwartier.


Beste Wandelaars,

Vroeger was er op het gebied van de Plantage Fontein een landhuis dat " Bellevue " heette. Later is dit in andere handen overgegaan en werd het " Ravenslust "genoemd. Daarna is het vervallen tot een ruine. Door de ontwikkelaar is het terrein met een bulldozer bewerkt en zijn er voordat er een fatsoenlijk Cultureel historisch onderzoek is geweest veel archeologische artefacten verloren gegaan. Scherven van vierkante ginflessen wordt later in grote getale gevonden en symboliseren wellicht het geluk van betere tijden. 


Wayaka

We betreden het gebied, waar Tula de geest gaf en zijn geest rondwaart met gepaste stilte. 
Of het de steile klim naar boven was, die al onze oplettendheid opeiste en de mond snoerde of was het Tula's spiritu? 
Sommigen deden dat op handen en voeten, een koddig gezicht. Boven op het plateau aangekomen, konden we even op adem komen en genieten van een geweldig uitzicht over het wooncomplex Fontein en de horizonten daarachter. 


Voortstrompelend langs de stapelmuur en al knippend het pad verfraaiend kwamen we ogen tekort en daardoor misten we bijna de afslag naar een stil onbergroeid plekje waar vermoedelijk een of meerdere van Tula's strijders begraven liggen. Mogelijk kan het ook een executie plaats zijn geweest. Geen teken of opschrift die ons uit de droom kon helpen van wat hier ooit gebeurd is. Aannemelijk is, dat op de hoogvlakte de gesneuvelde strijders van Tula begraven liggen.De muur volgend komen we langs de zuidrand totdat we de muur oversteken en de geleidelijke afdaling beginnen.

N.B. Toegang tot het terrein van Fontein kan alleen met toestemming; melden bij de poort.